Ridterapi – Stark med häst

Ridterapi – Stark med häst erbjuder

fysioterapi och (re-)habilitering på hästryggen, hästunderstödd pedagogik/terapi (HUT) individuell och i grupp

Riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med eller utan funktionsvariation.

Kontaktar oss via starkmedhast@gmail.com

Att rida genom skogen gör att jag kan slappna av och kommer i kontakt med mig” (Esther, 45 år)

“Jag blir glad och stark!” (Matilda, 6 år)

“Hästen lånar mig sina ben!” (Gustav, 13 år)

“Sixten kan går bättre och har blivit starkare i kroppen, vardagen fungera bättre” (mamma till Sixten, 4 år)


Sjukgymnastik och Pedagogik

Vem kan träna ?

Barn, ungdomar och vuxna med och utan funktionsvariation. Alla är välkomna!

Ridterapi riktar sig till dig som vill träna upp kroppen och knoppen på ett mjukt och holistiskt sätt uppsutten eller ifrån marken. Till exempel som (re-)habilitering, fysisk aktivität på recept(FaR) eller friskvård.

Till dig som vill slappna av och återhämta sig till exempel om du har stress- och utmattningssymptom.

Till dig som vill träna neuromuskulärt. Till dig som vill utvecklas psykosocialt i samspel med hästen. Till dig som vill uppleva välgörande hästkrafter.

Ridterapi har visat sig ge bra effekt på bl.a. följande diagnoser:

Cerebral Pares, Downs syndrom, till rehabilitering efter stroke, Autismspektrumdiagnoser, Neuropsykiatriska diagnoser, Retts syndrom, Multiple Skleros, förvärvad hjärnskada, ADHD

Hembesök av vårdponny Linus

Linus besöker skolor, sjukhus och äldreboende för att sprida glädje och välmående.

Träning och lärande med häst

Upplevelsepedagogik i naturen och Ledarskapsutveckling med häst för smågrupper/familjer. Hör av dig så berättar vi mer!

Friskvård
Träna koordination, styrka och avslappning med ridterapi.
Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Vi är utbildade och certifierade av Akademiskt Primärvårdscentrum Region Stockholm och kan ta emot barn, unga och vuxna med ett FaR.

Ridterapi till häst tränar människan i sin helhet fysiskt, psykiskt och socialt.

Hästens rörelser påverkar bland annat:

 • Balans
 • Postural kontroll
 • Koordination
 • Styrka
 • Gång
 • Tonus
 • Multisensorisk sinnesstimulans
 • Kroppsuppfattning
 • Andning
 • Matsmältning

I skritt ger hästen omkring 100 rörelseimpulser per minut i en växelvis höger – vänster inverkan på patientens bål som om denne själv går. Det sker en ständig aktivering av de stabiliserande musklerna runt ryggraden, bålmuskulaturen samt av balans- och upprätningsreaktioner. Ett skrittpass på 30 minuter ger cirka 3000 impulser.

Socialpedagogiska målsättningar är:

 • Kommunikationsförmåga
 • Social interaktion
 • Självkänsla och självförtroende
 • Empati
 • Motivation
 • Glädje
 • Livskvalitet
 • Gränssättning
 • Psykomotorisk utveckling
 • Rörelseförståelse
 • Avslappning

Om oss:

Rita Schulte-Stukenborg är leg. fysioterapeut, socialpedagog och socialarbetare (utbildat i Tyskland), certifierad ridterapeut av Organisation för hästunderstödda insatser (OHI)

Rita har gedigen erfarenhet inom behandlingsridning och hästunderstödd pedagogik/terapi. Hon har jobbat som fysioterapeut inom Habilitering med barn. I många år har hon jobbat med ungdomar och vuxna med psykisk ohälsa och intellektuell funktionsvariation, samt inom olika socialpedagogiska projekt. Hästar har alltid funnits i Ritas liv.

Medlem i Deutsches Kuratorium für therapeutisches Reiten (DKThR), Organisation för hästunderstödda insatser (OHI) och HETI The Federation of Horses in Education and Therapy International,

Certifierad FaR verksamhet av Region Stockholm

Fyrbenta kollegor

Alla mina hästkollegor är utöver den vanliga grundutbildningen noggrant och särskilt utbildade för ridterapi.

Genom kontinuerlig individanpassad fysisk och mental terapihäst träning har vi starka, lugna och trygga hästsamarbetspartners.

Hästarna går hela dagarna i stora hagar med sina kompisar, kan springa och leka, rulla sig i leran och får vara häst året om. Vi har glada och motiverade hästar som gillar att träffa människor. För att garantera hästarnas välmående och hållbarhet samarbeta vi regelbundet med hovslagare, equiterapeut, veterinär och foderrådgivare.

Priser:

600 sek/ 30 minuter — 800 sek/ 45 minuter

5% rabatt vid Fysisk aktivitet på recept ( FaR)

Info:

Vi finns i underbara naturen på

Fiskbrunna gård, Fiskbrunnavägen, 74693 Bålsta

Akalla 4 H gård, Akalla by, 16478 Kista

Vi innehar F- skatt och patientförsäkring. All ridterapi utförs utefter fysioterapeutens lagstadgade skyldigheter, sekretess och dokumentationskrav enligt HSL (Hälsosjukvårdslag 2017:30).

Välkommen att kontakta oss!

Ridterapi – Stark med häst
email: starkmedhast@gmail.com

mobil: 076 868 1386


Copyright Ridterapi – stark med häst – All rights reserved